Zarejestruj się
Porady eksperta
Akty prawne
Wzory dokumentów
Ważne adresy
O wydawnictwie

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Jako dyrektor szkoły odpowiadasz nie tylko za poziom i jakość nauczania, ale także za zgodne z prawem prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej. Upewnij się, czy Twoja placówka posiada wszystkie niezbędne dokumenty, czy są prawidłowo wypełnione i aktualizowane zgodnie z przepisami. Dzięki wskazówkom doświadczonych praktyków i gotowym do wypełnienia wzorom, spokojnie i bez stresu przejdziesz każda kontrolę w szkole!Dokumenty, regulaminy i procedury w Twojej szkole.

Sprawdź, jakie dokumenty powinieneś mieć w placówce, którą zarządzasz:

I Dokumentacja szkoły:
 1. Statut /aktualnie obowiązujący/
 2. Arkusz organizacji szkoły
 3. Regulaminy
 4. Procedury
 5. Instrukcje
 6. Księgi, rejestry
 7. Plany
 8. Programy
 9. Sprawozdania
 10. System Informacji Oświatowej
 11. Druki ścisłego zarachowania

Dokumenty szkolne podzielić można na pięć następujących grup tematycznych:

I Dokumenty pierwotne placówki

1. Akt założycielski szkoły.

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny. Chcę otrzymać poradnik do 14-dniowego testu.

II Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki 4. Plany, programy /roczne, wieloletnie/

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny. Chcę otrzymać poradnik do 14-dniowego testu.

III Dokumentacja kadrowa 1. Akta personalne pracowników
2. Książeczki zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny. Chcę otrzymać poradnik do 14-dniowego testu.

IV Dokumentacja finansowa szkoły 8. Listy płac

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny. Chcę otrzymać poradnik do 14-dniowego testu.

V Dokumentacja dotycząca bazy i warunków BHP 2. Księga kontroli sanitarnej
3. Księga kontroli wewnętrznej

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny. Chcę otrzymać poradnik do 14-dniowego testu.

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny.
Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test

Jak skonstruować dobry regulamin, dobrą procedurę?

Wszystkie regulaminy i procedury obowiązujące w szkole jesteś w stanie opracować we własnym zakresie. Pamiętaj, że wymagają one stałej analizy i aktualizacji. Ich korekty powinieneś dokonywać, gdy zmieniają się...

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny.
Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test

Dlaczego warto ustanawiać procedury?

Procedury obowiązujące w szkole powinny wskazywać tok postępowania wszystkim podmiotom, tzn. rodzicom, nauczycielom, pracownikom, uczniom, organom zewnętrznym, np. kontrolującym placówkę. Mają one za zadanie usprawnić...

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny.
Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test

Za co odpowiadasz?

Jako dyrektor szkoły (placówki) ponosisz odpowiedzialność za:

 1. właściwe prowadzenie, np. czy są wpisani wszyscy uczniowie, czy wypełniana jest zgodnie z wymaganiami
 2. przechowywanie
 3. archiwizowanie

całej dokumentacji szkolnej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r.)

Konsekwencje nieprzestrzegania prawa

Wszystkie wpisy kontrolowane są przez wizytatora, ale także kontrolera NIK, zatem zrób to wcześniej sam. Za nie wywiązanie się z zakresu powierzonych obowiązków wynikają kary regulaminowe, znajdujące się w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy. Jeżeli Ty, jako dyrektor nie wychwycisz błędów i uchybień...

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny.
Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test

Zniszczenia i błędy w dokumentach

Zdarza się czasem, że na skutek różnych okoliczności - pożaru, zalania, włamania dokumenty szkolne ulegają zniszczeniu. Bywa też, że zostaną błędnie lub niezgodnie z istniejącym stanem prawnym sporządzone. Należy wtedy niezwłocznie przystąpić do ich odtworzenia lub sprostowania (§ 21, 22, 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).

Odtworzenie dokumentacji

W przypadku zniszczenia dokumentacji wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, powołujesz komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów oraz protokołów egzaminów dojrzałości.

Procedura powołania Komisji:
Krok 1
Zwołujesz nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej
Krok 2
Powołujesz komisję...

Aby dowiedzieć się więcej zamów poradnik "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce." na bezpłatny 14-dniowy okres próbny.
Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test
Podstawa prawna

Opinie:
"Serwis pozwolił mi zrozumieć wszystkie niuanse zmian w nadzorze pedagogicznym. Błędy w statucie już nie spędzają mi snu z oczu. Również kwestie moich obowiązków względem organów kontroli przestały być problemem. Naprawdę przydatna rzecz".
Adam Kowalski, dyrektor LO w Gdyni
"Przejrzyście. Wyczerpująco. Od razu do zastosowania. Bardzo przystępny język. Ilość czasu, który dzięki niemu oszczędzam, jest nie do opisania."
Andrzej Lubicz, dyrektor gimnazjum z Torunia
"Dzięki konkretnym wskazówkom, przykładom, ramkom - wiem, na co powinnam zwrócić szczególną uwagę. Bardzo pomocny w pracy. Polecam wszystkim dyrektorom szkół!"
Marzena Zamoyska, wicedyrektor szkoły podstawowej z Grudziądza


Najpopularniejsze porady eksperta:

Prowadzenie dokumentacji szkolnej
(wyświetlenia: )

* * * *

Statut szkoły (wyświetlenia: )

* * * *

Nadzór pedagogiczny (wyświetlenia: )

* * * *

Rada rodziców (wyświetlenia: )

* * * *

Rada pedagogiczna (wyświetlenia: )

* * * *

Rachunkowość w szkole (wyświetlenia: )

* * * *

Współpraca dyrektora z organami zewnętrznymi (wyświetlenia: )

* * * *

Arkusz organizacji (wyświetlenia: )

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10
e-mail: cok@wip.pl

adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek

NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.